Legalizacje Drukuj Email


Wykonujemy legalizacje pierwotne i ponowne układów pomiarowych autocystern paliwowych klasy III pod nadzorem Głównego Urzędu Miar w Warszawie, przy której obecny jest Inspektor.

Legalizacja zakończona jest wydaniem Świadectwa Legalizacji, ważnego przez okres dwóch lat.

Posiadamy w dyspozycji kolby pomiarowe II rzędu (potrzebne do przeprowadzenia legalizacji), o pojemnościach nominalnych:

- 50 dm3
- 200 dm3
- 500 dm3
- 1000 dm3